Stabilizacja oprocentowania związana jest z zatrzymaniem cyklu obniżek stóp procentowych – ostatnia obniżka miała miejsce w czerwcu, a podczas ostatniego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej poinformowała o zmianie nieformalnego nastawienia na neutralne, oddalając tym samym scenariusz dalszych redukcji stóp procentowych. – Nie sądzę jednak, by stopy zaczęły szybko rosnąć. Z punktu widzenia klienta warto dziś zainwestować w depozyt o stałej stopie procentowej, by zachować szansę na wyższe zyski – mówi w rozmowie z DGP Jarosław Mastalerz, członek zarządu BRE Banku odpowiedzialny za detal.

Bo oprocentowanie lokat może spaść o jeszcze 0,5–1 pkt proc. – Nie spodziewamy się redukcji takich jak na początku roku. To może być spadek maksymalnie o 1 pkt proc. Więcej będą wciąż skłonne zaoferować mniejsze banki bardziej aktywne na rynku kredytowym – twierdzi Radosław Czachorowski, odpowiedzialny za rynki detaliczne w Kredyt Banku.

Jego zdaniem banki skupią się głównie na produktach budujących lojalność klienta. – Będą to nadal wyżej oprocentowane lokaty na dłuższy okres czy powiązanie produktów depozytowych z innymi produktami bankowymi – mówi przedstawiciel Kredyt Banku.

Na spadek odsetek od depozytów wpływa także zakończenie wojny depozytowej, która przed rokiem była powodem znacznego wzrostu oprocentowania oferowanego klientem. Banki były zmuszone do oferowania wysokiego oprocentowania, bo nie były w stanie pozyskać finansowania na rynku międzybankowym. Ale doświadczenia wynikające z zamrożenia rynku międzybankowego powodują, że banki starają się utrzymać oprocentowanie depozytów na atrakcyjnym poziomie, żeby nie wypaść z rynku.

– W większym stopniu niż przed kryzysem finansowanie akcji kredytowej będzie się odbywać poprzez właśnie depozyty – mówi Daniel Szewieczek, dyrektor ds. depozytów detalicznych w ING Banku. Zdaniem Jarosława Mastalerza rozwiązaniem dla ciągle wysokiej dysproporcji między kredytami a depozytami mogłoby być emitowanie przez banki listów zastawnych, które dostarczyłyby długoterminowego finansowania.