"Grupa ITI oraz rodzina zmarłego Jana Wejcherta podkreśla, że nie będzie żadnych zmian w akcjonariacie rodzin Wejchertów, Walterów i Valsangiacomo w Grupie ITI oraz, że partnerski model zarządzania będzie kontynuowany wśród członków Komitetu Wykonawczego oraz całej Grupy ITI" - napisano w komunikacie.

Spółka poinformowała, że Mariusz Walter objął stanowisko prezydenta Grupy ITI, Bruno Valsangiacomo objął stanowisko zastępcy prezydenta. Wojciech Kostrzewa kontynuuje działalność jako prezes zarządu, dyrektor generalny i członek komitetu wykonawczego.

"Łukasz Wejchert jako reprezentant rodziny Wejchertów został członkiem komitetu wykonawczego, pozostając jednocześnie na stanowisku członka zarządu grupy TVN i szefa ds. Online" - czytamy dalej.

Jan Wejchert, Mariusz Walter i Bruno Valsangiacomo stworzyli komitet wykonawczy Grupy ITI w roku 1991. Niezależnie od posiadanej ilości akcji w Grupie ITI, każda decyzja wymagała jednogłośnej zgody wszystkich członków komitetu. Ta zasada została zapisana w jego statucie.

"Komitet Wykonawczy Grupy ma kontynuować tę strategię, koncentrując się na kluczowych inwestycjach Grupy ITI: TVN, Onecie, n, Multikinie i Legii" - napisano w komunikacie.