Jednocześnie większość banków nie planuje zmian w polityce w segmencie kredytów mieszkaniowych, a połowa z nich przewiduje wzrost popytu na kredyty na cele mieszkaniowe, wynika z raportu NBP "Sytuacja na rynku kredytowym".

W IV kwartale 2009 r. banki oczekują wzrostu popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw. Wzrost ten ma dotyczyć w większym stopniu kredytów krótkoterminowych, gdzie spodziewa się go około połowa ankietowanych banków. W przypadku kredytów długoterminowych odpowiedzi banków były bardziej zróżnicowane, a procent netto wyniósł 15% dla kredytów dla dużych przedsiębiorstw oraz 24% dla kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Blisko połowa banków przewiduje wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. "Systematycznie obniża się liczba banków, które zaostrzają warunki przyznawania kredytu mieszkaniowego. Dalsze zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych zapowiada 11% banków"- podano w raporcie. Większość banków nie planuje jednak zmian w polityce kredytowej, a pojedyncze banki zapowiadają nieznaczne złagodzenie kryteriów i warunków kredytu.

Banki oczekują w IV kwartale 2009 r. dalszego zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Oczekiwania takie zadeklarowało około 40% banków, przy czym 9% banków przewiduje, że znacznie zaostrzy politykę kredytową. Politykę kredytową zamierzają zaostrzyć również te banki, które uczyniły to w III kwartale 2009 r. Banki w większości spodziewają się wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne, choć równocześnie niewielka grupa banków przewiduje spadek popytu.

Z raportu wynika, że w III kw. banki po raz kolejny zaostrzyły politykę kredytową we wszystkich segmentach rynku. "W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych skala zaostrzenia kryteriów i warunków była jednak istotnie mniejsza niż w poprzednich kwartałach. Natomiast w segmencie kredytów konsumpcyjnych, które zwykle związane są z wyższym ryzykiem, banki zaostrzyły politykę kredytową w wysokim stopniu"- podano.

Główną przyczyną zaostrzania kryteriów i warunków udzielania wszystkich kredytów pozostaje ryzyko związane z bieżącą i prognozowaną sytuacją gospodarczą. Ankieta została przeprowadzona wśród przewodniczących komitetów kredytowych przełomie września i października 2009 r. wśród 30 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 83,5%.