Rząd wydał rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. "Działalność tych instytucji zapewni skuteczne i płynne wprowadzenie Polski do strefy euro. Konieczność ich powołania wynika ze złożonego i wielopłaszczyznowego charakteru procesu przystępowania do strefy euro, a także doświadczeń państw członkowskich Unii Europejskiej, które wprowadziły lub przygotowują się do przyjęcia wspólnej waluty" - napisało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

"To kamień milowy w procesie przygotowań Polski do przystąpienia do strefy euro" - ocenił cytowany w komunikacie resortu finansów pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro, wiceminister finansów Ludwik Kotecki. "Rozporządzenie pozwoli na realizację kolejnych etapów przygotowań. W pierwszej kolejności zostaną opublikowane Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro" - zapowiedział Kotecki. Podkreślił rolę Rady Polityki Pieniężnej w opracowaniu nowej struktury oraz współpracę MF i NBP w procesie przygotowań do przyjęcia euro. "Rola NBP w strukturze jest znacznie większa niż banków centralnych z innych krajów UE, w których powołano podobne struktury" - uważa Ludwik Kotecki.