Senatorowie przyjęli jedną poprawkę techniczną i jedną upoważniającą Radę Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie realizacji nowelizacji ustawy, w tym zasad umarzania odsetek. Komisje odrzuciły natomiast poprawkę zgłoszoną przez senatora PiS Grzegorza Banasia, który zaproponował całkowite umorzenie do 2016 r. zadłużenia spółdzielców (kapitału i odsetek), jeżeli przez 15 lat sumiennie spłacali swoje zadłużenie. Według tej propozycji, roczna spłata powinna była wynosić co najmniej 1 proc. wartości lokalu zajmowanego spółdzielczego lub co najmniej 2 proc. wartości lokalu własnościowego. Przeciwko poprawce senatora Banasia opowiedział się rząd. Zdaniem wiceministra infrastruktury Piotra Stycznia, w obecnej sytuacji byłoby to zbyt duże obciążenie dla budżetu.

Ustawa z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (...) dotyczy osób, które zaciągnęły kredyt na przełomie lat 80. i 90., czyli z tzw. starego portfela. Był to okres ogromnego wzrostu inflacji, a co za tym idzie, oprocentowania kredytów. Ustawa dotyczy spółdzielni mieszkaniowych oraz osób indywidualnych, które zaciągnęły kredyty długoterminowe (na 40-60 lat) przed 31 maja 1992 r. Przewiduje ona m.in. przejściowy wykup odsetek przez państwo i częściowe ich umorzenie. Zgodnie z nowelizacją uchwaloną przez Sejm 23 października, po umorzeniu odsetek kredytobiorca będzie musiał spłacać kapitał plus odsetki ustalone na aktualnie obowiązujących zasadach. Warunki spłaty nie mogą być jednak gorsze od dotychczasowych. Inną przewidzianą w noweli zmianą jest wprowadzenie możliwości spłaty kredytu za swoich członków przez spółdzielnię, jeżeli jej walne zgromadzenie podejmie uchwałę w tej sprawie. Potem spółdzielnia przeniesie dług na członków, którzy to jej, a nie bankom, będą zwracali pieniądze.

Według danych PKO BP, który obsługuje największy portfel udzielonych kredytów mieszkaniowych, na koniec 2008 r. zadłużonych z tytułu takiego kredytu było w tym banku prawie 105 tys. lokali spółdzielczych, na łączną kwotę ponad 8,7 mld zł. Na koniec 2009 r. przewidywane zadłużenie obywateli z tytułu kredytów mieszkaniowych ma wynieść 8,4 mld zł.

Jak wyjaśniał na posiedzeniu komisji wiceminister Styczeń, wydatki budżetu państwa z tytułu wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych wyniosły dotychczas ok. 11 mld zł. "Kredytobiorca mający ok. 58 tys. długu może skorzystać na zmianie ustawy, w związku z umorzeniem odsetek, ok. 8,8 tys. zł. Taki, który ma ok. 132 tys. zł długu, może skorzystać ok. 15,7 tys. zł" - powiedział Styczeń.