Bank BPH oraz Grupa Finansowa Expert – sieć agencji finansowych, w których można dokonywać wpłat – podpiszą dzisiaj umowę, dotyczącą utworzenia i rozwijania ogólnopolskiej sieci Agencji Opłat Expert. Jest to pierwsza tak ścisła współpraca banku z innym podmiotem w zakresie pośrednictwa finansowego. Do tej pory BPH współpracował z placówkami handlowymi jak Kolporter czy Macro Cash and Carry, ale udostępniał tylko terminale, umożliwiające wpłaty i doładowania kont telefonicznych. W przypadku Experta bank da 100-proc. gwarancję wpłat. – Nawiązanie ścisłej współpracy nie oznacza zmiany zakresu usług – nadal będzie można opłacać rachunki, dokonywać przelewów, płacić zobowiązania wobec ZUS czy urzędów skarbowych. Natomiast od tej chwili Bank BPH będzie gwarantował bezpieczeństwo wpłaconych pieniędzy i terminowość realizacji operacji – podaje Szymon Rajwa, dyrektor ds. rozwoju kanałów płatności Banku BPH.

Jakie korzyści przyniesie to klientowi? Po pierwsze, każda wpłata będzie gwarantowana przez Bank BPH, co daje większe bezpieczeństwo. Dodatkowo klient po każdej transakcji otrzyma wydruk potwierdzenia jej przyjęcia. Również jako że transakcje będą realizowane za pomocą systemu on-line TransKasa, realizacja usługi zostanie skrócona i wyniesie maksymalnie dwa dni. Bank daje więc technologię. Za organizację agencji będzie odpowiedzialna GF Expert. Pierwsze punkty – Agencje Opłat Expert – zostaną prawdopodobnie otwarte z początkiem grudnia. Każdy punkt bank musi bowiem zgłosić do Komisji Nadzoru Finansowego, a proces trwa 14 dni. – Planujemy, że do końca roku otworzymy 10 agencji. Wspólnie z BPH w pierwszej kolejności będziemy chcieli skoncentrować się na przejmowaniu kas od dużych wystawców rachunków typu spółdzielnie mieszkaniowe czy zakłady wodociągowe – mówi Włodzimierz Karkoszka, prezes zarządu GF Expert.