Zysk netto Adidasa spadł do 213 milionów euro (1,33 euro na akcję) w porównaniu z 302 milionami euro (1,44 euro na akcję) w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Głównym powodem kiepskich rezultatów był spadek sprzedaży głównych marek należących do koncernu i słabe notowania walut krajów wschodniej Europy, która jest dla Adidasa jednym z najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.