Zysk netto za III kwartał wyniósł 426 milionów euro i jest o 243 miliony euro wyższy niż w tym samym okresie rok temu. Wynik Societe Generale przebił prognozy - analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się 399 milionów euro zysku netto. Dobra sytuacja na rynku pozwoliła bankowi na pozyskanie w zeszłym miesiącu 4,8 miliarda euro ze sprzedaży praw do akcji, co pomoże spłacić zadłużenie wobec państwa.

Dochody kapitałowe banku wzrosły w ostatnim kwartale o 52 proc. Francuski gigant zarobił na bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej 133 miliony euro. W roku 2008 ten segment przyniósł stratę w wysokości 240 milionów euro. Jednak nie wszystkie działy przyniosły dobre wyniki. Przychody z usług finansowych zmniejszyły się o 93 proc. Zysk z międzynarodowej działalności detalicznej spadł o 58 proc., głównie za sprawą zamknięcia w ostatnim kwartale 47 oddziałów w Rosji.