"Ze wstępnych danych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 3 kwartały 2009 r. (bez 2 gmin) wynika, że budżety JST zamknęły się nadwyżką w wysokości 4,152 mln zł, podczas gdy planowano deficyt w kwocie 25,520 mln zł" - napisano w komunikacie.

Za 3 kwartały 2009 r. jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały dochody w kwocie prawie 114 mld zł, czyli 69,8 proc. planu i były one wyższe o 6,6 proc. od dochodów wykonanych za 3 kwartały 2008 r.

Natomiast wydatki za 3 kwartały 2009 r. wyniosły prawie 110 mld zł, czyli 58,2 proc. planu. Wydatki te były wyższe o 16,7 proc. od wydatków analogicznym okresie 2008 roku.