Vistula Group

Spółka odzieżowa Vistula miała 8,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 13,98 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 15,56 mln zł wobec 5,74 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 84,21 mln zł wobec 133,72 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 9,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 13,56 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 304,16 mln zł wobec 340,46 mln zł.
W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 24,02 mln zł zysku netto wobec 16,86 mln zł straty rok wcześniej.

Dom Development

Spółka deweloperska Dom Development miała 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 76,20 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 9,19 mln zł wobec 93,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 132,13 mln zł wobec 270,80 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 68,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 210,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 514,72 mln zł wobec 771,03 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 75,12 mln zł zysku netto wobec 211,58 mln zł zysku rok wcześniej. 

Spółka deweloperska Dom Development zamierza przeznaczyć co najmniej 100 mln zł na zakup gruntów w Warszawie. Spółka skoncentruje się na lewobrzeżnej części miasta i zamierza przeznaczyć na ten cel co najmniej 100 mln zł w przyszłym roku.

BRE Bank

BRE Bank miał 72,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 198,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 412,05 mln zł wobec 364,85 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 162,76 mln zł wobec 135,03 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 88,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 822,27 mln zł zysku rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 50,17 mln zł zysku netto wobec 840,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Na wyniki BRE Banku za IV kwartał pozytywnie wpłynie dywidenda z PZU wysokości ponad 90 mln zł, ale jednocześnie bank zanotuje wyższe koszty marketingowe i rzeczowe.