"W związku z oczekiwanym wzrostem produkcji w IV kwartale bieżącego roku można spodziewać się, że roczny spadek produkcji powinien ukształtować się w wysokości 3-4 proc." - napisali analitycy resortu gospodarki.

Spadkowa tendencja produkcji utrzymuje się od października 2008 roku, lecz w miarę upływu kolejnych miesięcy tego roku ulega wyhamowaniu.

"Po I kwartale spadek produkcji przemysłowej wynosił 10,0 proc., po I półroczu 8,3 proc., a po upływie trzech kwartałów 6,0 proc." - informują analitycy.