Instytucje szkoleniowe są wybierane w trybie konkursowym. Ze względu na regionalny charakter Działania 6.2 niektóre kryteria są określane indywidualnie dla poszczególnych województw. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi najczęściej dwa, trzy lata. Najmniejsza kwota dotacji, którą można otrzymać w ramach Działania 6.2 PO KL, wynosi 50 tys. zł, górna granica dofinansowania nie jest określona.

Dotacja na kryzys

W 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uznało rozwój samozatrudnienia za najważniejsze narzędzie antykryzysowe. Województwa przeznaczyły na konkursy ogłoszone w Działaniu 6.2 PO KL rekordowo duże kwoty. Na przykład w woj. mazowieckim firmy, które chcą szkolić przyszłych przedsiębiorców, podzielą między siebie 40 mln zł.

W wyniku dwóch ubiegłorocznych naborów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wybrała 18 instytucji szkoleniowych, które wypłaciły lub są w trakcie wypłacania uczestnikom szkoleń 500 unijnych dotacji. Realizatorzy szkoleń są odpowiedzialni za rekrutację uczestników do projektu, którym oferują doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej firmy. Pełnią również funkcję tzw. operatora wsparcia, to znaczy są odpowiedzialni za podział dotacji na rozwój przedsiębiorstwa w wysokości do 40 tys. zł oraz za wypłacanie wsparcia pomostowego w okresie do 6 lub 12 miesięcy na zachowanie płynności finansowej firmy.

Warunkiem przyznania dotacji jest przygotowanie projektu biznesplanu. Nie wszyscy uczestnicy szkoleń i doradztwa mogą otrzymać grant na własny biznes. Przyznaniem dotacji są premiowane najlepsze biznesplany.

Własna firma dla bezrobotnego

W 2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce zmienić podejście do wypłacania dotacji na własny biznes. W przyszłorocznych konkursach większe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały te instytucje szkoleniowe, które podejmą się pracy z grupami docelowymi, które najtrudniej aktywizować zawodowo.

Ważne

W 2010 roku więcej osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, w wieku 50+ oraz wchodzących na rynek pracy otrzyma unijne dotacje na własny biznes. Firmy szkoleniowe, które włączą do projektów grupy najtrudniej aktywizowane zawodowo, będą premiowane w konkursach