W założeniach do budżetu resort finansów założył, że średnioroczny kurs euro-złotego w 2009 roku wyniesie 4,37, a w 2010 roku roku 4,08. MF zakłada także, że na koniec tego roku kurs euro-złotego ukształtuje się na poziomie 4,1906, a w przyszłym roku 3,9656.