PEP

Spółka PEP miała 13,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 15,75 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 23,33 mln zł wobec 26,64 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 43,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 31,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 80,42 mln zł wobec 71,82 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 10,40 mln zł zysku netto wobec 39,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos

Grupa Lotos miała 579,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 237,89 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 184,96 mln zł wobec 39,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 4132,02 mln zł wobec 4764,22 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 659,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 428,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 10296,52 mln zł wobec 12543,61 mln zł.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w III kw. 2009 roku 98,6 mln zł wobec 15,1 mln zł rok wcześniej. Efekt LIFO wyniósł w tych okresach odpowiednio: -86,4 mln zł i -24,1 mln zł.

Grupa Lotos osiągnęła na koniec września br. 89,88% zaawansowania prac w ramach programu pro-rozwojowego 10+, który ma na celu zwiększenie mocy przerobowej rafinerii w Gdańsku do 10,5 mln ton w 2012 roku, poinformowała spółka w środę w komentarzu do wyników kwartalnych w czwartek. Plan przewidywał realizację programu w tym okresie na poziomie 89,94%.

Netia

Spółka telekomunikacyjna Netia miała 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 18,59 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 7,06 mln zł wobec 22,71 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 370,28 mln zł wobec 271,16 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 10,42 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 240,70 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1119,62 mln zł wobec 752,11 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 18,29 mln zł straty netto wobec 92,92 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka telekomunikacyjna Netia podwyższyła prognozę wyniku EBITDA na 2009 r. do 290 mln zł z 275 mln zł oraz skorygowanego EBITDA do 300 mln zł z 290 mln zł. Pognozę przychodów obniżono do 1 mld 495 mln zł z 1,5 mld zł.