"Jednym z podstawowych celów ogłoszonego przetargu ma być jak najlepsze przygotowanie PKE do nowych wyzwań, stawianych przez otoczenie prawno-rynkowe" - wyjaśnił w czwartek Dariusz Wójcik z biura prasowego koncernu. Zaznaczył, że tę formę sprzedaży energii - poprzez przetarg nieograniczony - zastosowano w PKE po raz pierwszy. "Zdecydowaliśmy się na to, mając na uwadze przewidywane zmiany w prawie energetycznym, związane z wprowadzeniem obowiązku sprzedaży energii elektrycznej na rynku bezpośrednio przez wytwórców w formie ofert publicznych" - dodał Wójcik.

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie www.pke.pl. Oferty można składać do 18 listopada. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż energii w tzw. dostawie pasmowej, czyli o równej mocy w każdej godzinie doby 2010 roku, o mocy nie wyższej niż 100 megawatów. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200 tys. zł za każde 10 megawatów energii. Zmieniające się prawo energetyczne zakłada wprowadzenie obowiązku sprzedaży energii na giełdzie lub w formie przetargu, wytwórcom korzystającym z rekompensaty za rozwiązane kontraktów długoterminowych (KDT) i z grup pionowo zintegrowanych.

Południowy Koncern Energetyczny SA wchodzi w skład holdingu Tauron Polska Energia SA, który w przyszłym roku ma trafić na giełdę. PKE to największy wytwórca energii w grupie Tauron, o mocy blisko 5 tys. megawatów elektrycznych. Ma 14-proc. udział w krajowym rynku energii elektrycznej oraz 16 proc. udziału w lokalnym rynku ciepła.