PTC jako drugi po PTK Centertel operator komórkowy poinformował o znaczącym spadku przychodów w III kwartale w stosunku do tego samego okresu 2008 r. Przychody operatora sieci Era spadły o 7,6 proc. wobec spadku o 13,2 proc., jaki odnotował Centertel, operator sieci Orange. Po trzech kwartałach PTC miało 5,72 mld zł przychodów, o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody PTK Centertel za ten sam okres spadły o 9,1 proc. do 5,86 mld zł.

Czekamy na KGHM

Wyniki największego gracza – Polkomtelu – poznamy za kilka dni wraz z publikacją raportu kwartalnego przez KGHM, udziałowca operatora sieci Plus. Głębokie spadki przychodów w III kwartale to przede wszystkim efekt tegorocznej edycji wojny cenowej na rynku usług przedpłaconych, którą w lutym rozpętał P4, operator sieci Play. Poza tym przychody spadają narzuconymi operatorom obniżkami cen hurtowych za kończenie rozmów w sieciach komórkowych.

Z raportu Polskiej Telefonii Cyfrowej wynika, że firma lepiej niż konkurencyjny Centertel radzi sobie z kosztami. W III kwartale rentowność na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) wzrosła do 38,9 proc. W tym samym kwartale rentowność EBITDA Centertelu wyniosła 30,1 proc.

Ile za użytkownika

Pozyskanie jednego abonenta sieci Era (od początku roku przybyło ich 250 tys.) kosztuje w tym roku średnio 402 zł, a utrzymanie średnio 410 zł. W Centertelu pozyskanie abonenta (od początku roku przybyło ich 341 tys.) kosztowało w zależności od kwartału od 489 zł (III kwartał) do 525 zł (II kwartał). W tym roku koszt pozyskania klienta w PTC spadł, a w Centertelu wzrósł.

Zarówno klienci PTC, jak i Centertel w tym roku na usługi komórkowe wydają mniej niż w 2008 roku. Jednocześnie więcej czasu rozmawiają. W III kwartale średni miesięczny przychód od jednego klienta Ery wyniósł 45 zł (51 zł rok wcześniej), a od jednego klienta Orange – 69,4 zł (88,5 zł rok wcześniej), a czas rozmów odpowiednio 124 minuty (118 minut) i 139 minut (102 minuty).

Nierówne inwestycje

Mimo spadku przychodów PTC nadal intensywnie inwestuje. Po III kwartałach wydało na ten cel 855 mln, czyli o 5 mln zł mniej niż rok wcześniej. Centertel mocno ściął inwestycje – z 752 mln zł w ciągu trzech kwartałów 2008 roku do 436 mln zł w tym roku.