Prawie 580 mln zł czystego zysku Grupy Lotos w III kwartale 2009 r. to 3,5 raza więcej niż przed rokiem i o 87 mln zł więcej, niż wynikało średnio z ankiety przeprowadzonej wśród analityków przez Bloomberga. Wynik był jednak o 22 proc. gorszy niż w II kwartale. Zysk operacyjny grupy wyniósł 185 mln zł. Oznacza to 22- -proc. wzrost kwartał do kwartału i ponad 372-proc. skok rok do roku. Spółce pomogły dodatnie różnice kursowe z przeszacowania kredytów i pożyczek na poziomie 433,9 mln zł.

Zdaniem prezesa Pawła Olechnowicza nie bez znaczenia była też realizacja przyjętego w lutym tzw. pakietu antykryzysowego. Dzięki niemu do końca 2009 r. uda się oszczędzić więcej niż zakładane 390 mln zł. – Oszczędzimy nawet ponad 500 mln zł – deklaruje Olechnowicz.

W III kwartale spadły przychody ze sprzedaży. W segmencie wydobywczym zmniejszyły się do 44 mln zł (z 96 mln zł rok wcześniej), zaś z produkcji i handlu do 4,1 mld zł (z 4,7 mld zł). Według analityków dobre wyniki III kw. pozwalają oczekiwać, że roczny zysk operacyjny będzie o ponad połowę większy, niż wynikało z ostatniej ankiety Bloomberga.