"Szacowany całkowity koszt nabycia 60 proc. udziałów nie przekroczy 6,15 mln euro opłaconych gotówką, zaś pozostałe 40 proc. udziałów zostanie nabyte w zamian za 1.078.909 akcji ASEE. Tym samym wspólnicy Pronet zostaną akcjonariuszami ASEE" - czytamy w komunikacie. Obecnie kapitał ASEE dzieli się na 46 958 541 zarejestrowanych akcji.

ASEE podało, że Pronet jest wiodącą spółką informatyczną w Kosowie oraz posiada znaczącą pozycję na rynku albańskim. "Pronet specjalizuje się w integracji, rozwoju i wdrożeniach systemów informatycznych dla banków, organów wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji państwowych. Pronet sprzedaje również systemy klasy ERP" - czytamy w komunikacie.

Do kluczowych klientów Pronet należą Central Bank of Kosovo, Nova Ljubljanska Banka, Ministerstwo Sprawiedliwości w Kosovie oraz Pristina International Airport. Spółka zatrudnia 88 osób. W 2008 roku Pronet osiągnęło przychody w wysokości 9,3 mln euro i zysk netto w wysokości 1,15 mln euro.

Asseco SEE zadebiutowała na GPW 28 października. Prezes Piotr Jeleński poinformował wtedy, że spółka dysponuje 28 mln euro przeznaczonymi na przejęcia.