Analitycy Expandera przeprowadzili symulację: Założyli, że redukcja zapisów sięgnie 95 proc. (wyniosła ona przed debiutem PGE 96,5 proc, czyli na każde 100 zamówionych akcji, inwestor otrzymał tylko niecałe 4 prawa do akcji.) Dodatkowo przyjęli, że skorzystamy z kredytu na 100 tys. zł, a niewykorzystane środki zostaną zwrócone na nasze konto 2 listopada (w przewidywanym dniu przydziału akcji PGE). Koszt takiego kredytu wyniósłby od 400 zł (DM Millennium) do 1169 zł (DM Banku BPH).

W rezultacie, aby opłacić koszt najtańszego kredytu, prowizje maklerskie oraz podatek (są to koszty uzyskania przychody w tym przypadku), to kurs praw do akcji PGE musiałby wzrosnąć o 8 proc. Każdy wzrost powyżej tej bariery to byłby zysk. Jak dodają analitycy, 5 proc. zysku inwestycja przyniesie dopiero przy 14-proc. zwyżce kursu. (Na otwarciu kurs praw do akcji PGE wzrósł o 12,8 proc.)

Taki zysk otrzymalibyśmy jednak tylko w przypadku zaciągnięcia najtańszego kredytu na rynku. W przypadku najdroższych kredytów uzyskanie 5 proc. zysku wymagałoby wzrostu kursu aż o 25 proc.

Gdybyśmy chcieli zainwestować mniejszą kwotę bez posiłkowania się kredytem, zysk z naszej inwestycji byłby jeszcze niższy. Załóżmy, że dysponujemy kwotą 10 000 zł. W sytuacji ustalenia ceny emisyjnej na 23 zł, posiadana kwota wystarczy na zakup 434 akcji. Wartość zapisu wyniosłaby 9 982 zł. Przy założeniu redukcji zapisów rzędu 95 proc. otrzymamy tylko 21 walorów (434 akcje * 5 proc.), za które zapłacilibyśmy 483 zł plus ewentualna prowizja maklerska. Pozostała część środków zostałaby nam zwrócona. W rezultacie nawet, jeśli kurs akcji znacząco wzrósł na debiucie, np. o 10 proc., czyli do poziomu 25,3 zł, to zarobilibyśmy i tak niewiele. Byliśmy bowiem zmuszenie zamrozić kwotę 10 000 zł, aby zyskać tylko 48,3 zł minus prowizja i podatek.

Jak wynika z symulacji, jeśli wzrost PDA w okolicach 13 proc. utrzyma się na zamknięciu, to stracą tylko ci, którzy posiłkowali się najdroższymi kredytami. Pozostali indywidualni inwestorzy zarobią - choć bardzo niewiele.