Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA) obawiało się, że od 2010 roku tzw. opłaty trasowe za przelot przez polską przestrzeń powietrzną wzrosną o 32 proc., a tzw. opłaty terminalowe (za start i lądowanie w polskich portach lotniczych) nawet o 62 proc. Jednak z propozycji przesłanych przez PAŻP do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, regulatora działalności lotniczej w naszym kraju, wynika, że opłaty nie tylko nie będą wyższe, ale wręcz obniżone. Dodatkowo w przypadku opłat terminalowych uproszczeniu ulegną zasady ich naliczania. PAŻP zaproponował – wzorem większości państw europejskich – objęcie wszystkich lotnisk w naszym kraju jedną strefą pobierania opłat za nawigację terminalową. W efekcie, od 2010 roku opłata terminalowa wyniesie 236,09 euro – o ponad 10 proc. mniej niż w tym roku. Opłata trasowa natomiast od stycznia 2010 r. będzie niższa o ponad 2 euro i wyniesie 39,93 euro.

– Jedynie Malta, Turcja i Cypr mają niższe stawki. Średnia wartość stawki jednostkowej opłaty za nawigację trasową w Europie wynosi 55,79 euro – informuje Grzegorz Hlebowicz, rzecznik prasowy PAŻP.