Dyrektor Działu General Business w IBM Polska Marcin Gajdziński, w rozmowie z ISB, ocenił że te same trendy będą dotyczyły polskiego rynku, nawet w większym stopniu. "Polska zalicza się do rynków szybkiego wzrostu. Trendy obserwowane na świecie są nawet mocniej widoczne u nas już od jakiegoś czasu, zwłaszcza jeśli chodzi o najbardziej innowacyjne firmy. Przedsiębiorstwa te, w dobie zalewu informacji, inwestują w narzędzia analityczne, takie jak systemy klasy Business Intelligence, aby móc szybciej i skuteczniej reagować na zmieniającą się sytuację na rynku" - powiedział Gajdziński.

W przeprowadzonym wśród dyrektorów IT przez IBM globalnym badaniu (CIO Study) 86 proc. dyrektorów IT z firm średniej wielkości (zatrudniających do 1 tys. osób), jako kluczowe, wskazało analitykę biznesową i rozwiązania analityczne - umiejętność dostrzegania trendów i wzorców pośród dużej ilości danych i wydobywania przydatnych spostrzeżeń. Około 75 proc. badanych wskazało portale self service. W poprzednich okresach dominowały rozwiązania pozwalające na gromadzenie dużej ilości danych, obecnie firmy nacisk kładą na możliwości analityczne. Mają one pozwolić na szybką analizę danych pod względem efektywności biznesowej w różnych obszarach.

Gajdziński dodał, że widać coraz większe rozwarstwienie, w podejściu do zagadnień innowacyjności, między liderami rynku (firmami notującymi najlepsze i najszybciej poprawiające się wyniki), a pozostałymi firmami. Odpowiedzi szefów w IT w obu grupach firm znacząco się różnią. "Taką różnicę widać w naszych codziennych kontaktach z klientami i partnerami" - powiedział Gajdziński. Według niego "liderzy" nie tylko zadają więcej zapytań dotyczących innowacyjnych technologii, ale przede wszystkim są bardziej nastawieni na realizowanie (za ich pomocą) celów biznesowych. "Liderzy rynku nie kupują już po prostu konkretnego systemu lub serwera. Teraz przychodzą do nas ze swoimi problemami biznesowymi, na które wspólnie szukamy rozwiązania przy użyciu odpowiednich technologii" - dodał Gajdziński.

Zdaniem Gajdzińskiego proces "rozwarstwienia" w podejściu do technologii przyśpieszył w wyniku kryzysu gospodarczego. Badanie CIO Study 2009 jest częścią Serii Badań IBM C-Suite. Badanie zostało oparte o ponad 2500 bezpośrednich wywiadów przeprowadzonych w ciągu czterech miesięcy od stycznia do kwietnia 2009 roku.