W poniedziałek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w ubiegły czwartek prezydent podpisał nowelizację ustawy o BGK. Obecne przepisy pozwalają BGK - jako bankowi państwowemu - zwiększać fundusze własne w drodze dekapitalizowania ze środków budżetowych czy zysku netto. Bank nie może natomiast uzyskiwać tzw. pożyczek podporządkowanych, które udzielane są podmiotowi zależnemu przez jednostkę go kontrolującą.

Zmiany w ustawie o BGK przygotowali posłowie PO. Ich zdaniem, BGK - który realizuje programy rządowe - powinien być wyposażony w adekwatne do powierzonych mu zadań fundusze własne. Konieczne było stworzenie możliwości udzielenia przez właściciela (Skarb Państwa) pożyczki podporządkowanej BGK.

Zgodnie z nowelą Ministerstwo Finansów będzie mogło udzielać BGK pożyczek podporządkowanych z budżetu państwa. Ustawa przewiduje także, że w ramach takich pożyczek państwo będzie mogło obejmować papiery dłużne emitowane przez BGK. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.