Polimex-Mostostal

Spółka Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) miała 33,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 33,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk z działalności kontynuowanej na poziomie grupy wyniósł 67,44 mln zł wobec 64,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1258,23 mln zł wobec 1085,50 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 105,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 92,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3311,94 mln zł wobec 3082,66 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 60,72 mln zł zysku netto wobec 71,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimeksu-Mostostal liczy na wzrost portfela zamówień do 8 mld zł na koniec 2009 r. z obecnych 7 mld zł.

W najbliższym czasie Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) może podpisać kontrakt na budowę odcinka autostrady A4 - wartość kontraktu 770 mln zł, w tym udział Polimeksu - ok. 400 mln zł brutto, kontrakt na budowę drogi w Krakowie o wartości ok. 100 mln zł oraz kontrakt na budowę instalacji dla Lubelskiego Węgla Bogdanka o wartości ponad 121 mln zł. Spółka ma też nadzieję na podpisanie kontraktu na budowę bloku energetycznego w Bielsku-Białej za ponad 500 mln zł.

TVN

Agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services zmienił długoterminowy korporacyjny rating kredytowy TVN z BB- do B+ ze stabilną perspektywą.

Infovide-Matrix

Spółka IT Infovide-Matrix (IVMX) miała 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 5,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4,70 mln zł wobec 6,10 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 49,31 mln zł wobec 48,76 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 8,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 7,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 159,70 mln zł wobec 145,06 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 9,32 mln zł zysku netto wobec 7,48 mln zł zysku rok wcześniej.