"Decyzje w sprawie dywidendy będziemy podejmować w pierwszym kwartale przyszłego roku" - Lovaglio podczas konferencji prasowej. Bank nie wypłacił dywidendy z zysku za ub. rok. W 2008 roku, zgodnie z przedłożeniem zarządu, akcjonariusze przeznaczyli 74% zysku za 2007 rok (1.848,88 mln zł z 2.006,60 mln zł) na dywidendę oraz 1.032,36 mln zł z kapitałów rezerwowych, co dało łączną wypłatę w wysokości 9,60 zł za akcję wobec 9,00 zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku bank Pekao SA miał 1799,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2808,63 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 2018,21 mln zł zysku netto wobec 2700,95 mln zł zysku rok wcześniej.