W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,0 proc.