Sytuacja jest niepokojąca – zgadzają się szefowie sześciu warszawskich uczelni, które biorą udział w projekcie: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Kiepskie wyniki

Dane z Międzynarodowego Badania Analfabetyzmu Funkcjonalnego przeprowadzonego przez OECD wskazują, że 75 proc. Polaków między 16 a 65 rokiem życia osiąga wyniki poniżej poziomu uznawanego za wystarczający – m.in. przez pracodawców – do dobrego wykonywania swojej pracy.

Projekt Akademickie Mazowsze 2030 – Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza ma pomóc tę sytuację zmienić, przynajmniej na poziomie regionu.

– To jest pierwszy tego typu projekt w Polsce. Dotąd polskie uczelnie w programach typu foresight występowały w charakterze ekspertów, konsultantów, ale same ich nie przeprowadzały – mówi Mariusz Wielec, zastępca kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. rozwoju.

Foresight znaczy przewidywanie. W projekcie Akademickie Mazowsze 2030 chodzi o to, żeby spróbować przewidzieć, jak będzie rozwijał się ten region i jak będzie wyglądał jego rynek pracy, by mazowieckie uczelnie mogły sprostać tym zmianom.