"Mamy aktywa, które zamierzamy sprzedać. Jest siedem hoteli, które są na tej liście, dwa z nich mogą zostać sprzedane jeszcze w tym roku. Czekamy na dobrą okazję" - powiedzieli dziennikarzom prezes zarządu Jean-Philippe Savoye oraz wiceprezes Ireneusz Węgłowski. Savoye dodał, że spółka nie planuje otwarcia nowych hoteli w 2010 r. Ponadto kilka inwestycji zostało obecnie wstrzymanych - są to hotele klasy ekonomicznej m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi i w Toruniu. Obecnie spółka ma 64 hotele we wszystkich segmentach.

Prezes zaznaczył, że spółce udało się wykorzystać ożywienie w sezonie letnim m.in. dzięki promocjom, natomiast poprawy w branży hotelowej należy się spodziewać nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku. Prognoza wyniku EBITDA dla grupy zakłada uzyskanie 180 mln zł na koniec 2009 roku. Spółka szacuje, że oszczędności, które rozpoczęła w IV kw. ub.r., przyniosą około 20 mln zł na koniec bieżącego roku. Grupa nie wyklucza także możliwość sprzedaży Orbis Travel, w której trwa obecnie proces restrukturyzacji.

Spółka miała 8,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 21,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 314,03 mln zł wobec 355,99 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 2,89 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 41,80 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 787,28 mln zł wobec 906,11 mln zł.