Pieniądze w całości pochodzą z Unii Europejskiej z programu Rozwój Polski Wschodniej. PAIiIZ realizuje dwa projekty. Jeden dotyczy bezpośrednio promocji potencjału inwestycyjnego makroregionu Polski Wschodniej (86 mln zł), drugi (20 mln zł) tworzenia sieci centrów obsługi inwestora w tych regionach - poinformowała w czwartek Agnieszka Wojnarowska, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w PAIiIZ. Promocja gospodarcza Polski Wschodniej rozpocznie się w 2010 roku i potrwa do roku 2015. Kończą się przygotowania do tego przedsięwzięcia. Na razie wiadomo, że przedstawiciele regionów wschodnich i przedsiębiorcy będą promować możliwości regionów w 2010 roku na 12 misjach zagranicznych, 10 targach, będzie też kilka misji do tych województw.

Wojnarowska oraz wiceprezes PAIiIZ Bożena Czaja poinformowały, że promowanymi atutami wschodnich regionów będą branże: spożywcza, energii odnawialnej, maszynowa, lotnicza, przemysł drzewny, branża chemiczna, outsourcing (zwłaszcza jeśli chodzi o Białystok, Lublin i Rzeszów). W ramach drugiego projektu PAIiIZ ma powstać sieć obsługi inwestora. W regionach mają powstać miejsca obsługi wyposażone w centra komputerowe, bazy danych. Centra mają usprawniać obsługę inwestorów, wymianę informacji o nich. Regiony wschodnie mają być promowane spójnie jak jeden duży makroregion.

"Patrzymy na Polskę Wschodnią i będziemy ją promowali jako bezpieczne miejsce do inwestowania w UE z możliwością sprzedaży na rynkach wschodnich" - mówiła Wojnarowska. Polska Wschodnia ma być promowana na rynkach azjatyckich, ale też w Niemczech - bo z tego kraju jest największy napływ kapitału zagranicznego do Polski. Plan konkretnych misji i targów ma być ustalony do końca listopada. Kampania będzie prowadzona w mediach, głównie o profilu biznesowym; będzie też specjalny interaktywny portal internetowy.