Chodzi o pakiety poniżej 10 proc. akcji.

"Skarb Państwa zbył na rynku regulowanym 3 mln 250 tysięcy akcji Banku Handlowego w Warszawie SA (2,49 proc. wszystkich akcji), za które uzyskał kwotę 215 mln zł. Średnia cena za akcję wyniosła 66,30 zł. Był to ostatni z czterech, należących do Skarbu Państwa, mniejszościowych pakietów akcji banków notowanych na giełdzie" - czytamy w komunikacie ministerstwa.