Produkcja wyrównana sezonowo w 16. krajach członkowskich ugrupowania zwiększyła się w porównaniu z sierpniem o 0,3 proc., wynika z raportu statycznej agencji Komisji Europejskiej.

Chociaż bardziej umiarkowany niż spodziewali się niektórzy obserwatorzy, wzrost ten wspiera prognozy mówiące, że wyniki produktu krajowego brutto za trzeci kwartał okażą się dzisiaj pozytywne, co zamknie okres spadku gospodarczego na przestrzeni pięciu kwartałów.

Martin van Vliet, ekonomista z ING powiedział, że wzrost produkcji przemysłowej „wzmacnia spekulacje na temat tego, że jutrzejsze wyniki PKB strefy euro w trzecim kwartale mogą zaskoczyć ze względu na skalę wzrostu”.

Europejski Bank Centralny odnotował wczoraj w swym comiesięcznym biuletynie, że autorzy profesjonalnych prognoz zrewidowali swoje szacunki PKB za 2009 rok „znacząco w górę”. Ale jeśli nawet wzrost w trzecim kwartale powróci, EBC będzie bardzo ostrożny.

W przedstawionej w biuletynie analizie recesji w Europie od lat 1970., EBC stwierdza, że „poprzednie doświadczenia kryzysów finansowych oraz globalny charakter ostatniego załamania dowodzą, że gospodarka strefy euro najpewniej będzie odradzać się stopniowo”. Bank dodał również, ze recesje mające swój rodowód w USA „są na ogół dotkliwe i często towarzyszą im zsynchronizowane i przedłużające się globalne spowolnienia”.

Komisja spodziewa się wzrostu PKB na poziomie 0,5 proc.

Hiszpania poinformowała wczoraj, że jej gospodarka dalej mocno tkwi w recesji. W okresie trzech miesięcy do września PKB skurczyło się o 0,3 proc, co stanowi piąty z rzędu kwartalny spadek. Wskazuje to na szerokie zróżnicowanie dokonań państw członkowskich strefy euro, co komplikuje stojące przed EBC zadanie przygotowania „strategii wyjścia” z nadzwyczajnych programów, podjętych do walki z kryzysem finansowym.

Produkcja przemysłowa strefy euro wciąż jest o 12,9 proc. niższa niż przed rokiem, ale pięciomiesięczny wzrost wskazuje na sukces rządowych pakietów stymulacyjnych.

Produkcja przemysłowa odpowiada około jednej szóstej PKB strefy euro. Inne wskaźniki, takie jak sprzedaż detaliczna, także poprawiały się w ostatnich miesiącach, ale perspektywy są wciąż niepewne ze względu na stale rosnące bezrobocie.

W danych z września zwraca uwagę wzrost produkcji dóbr kapitałowych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, podczas w segmencie trwałych dóbr konsumpcyjnych i w produkcji energii zanotowano spadki.

Sytuacja jest zróżnicowana w całej Europie. Produkcja w Irlandii wzrosła o 11 proc., w Niemczech o 3 proc., i poza Eurolandem, w Wielkiej Brytanii – o 1,5 proc. Natomiast Włochy, Portugalia, Hiszpania i Francja znalazły się wśród krajów, gdzie produkcja się cofnęła.