Polnord

Spółka deweloperska Polnord miała 17,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 20,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 24,61 mln zł wobec 24,69 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 66,68 mln zł wobec 61,01 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Polnord miała 32,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 52,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 170,23 mln zł wobec 195,77 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka Polnord miała 16,82 mln zł zysku netto wobec 49,44 mln zł zysku rok wcześniej.

ZA Puławy

Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych Puławy (PULAWY) pozytywnie zaopiniowała propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 48,7 mln zł, tj. 2,55 zł na akcję, za rok obrotowy 2008/2009.

Mostostal Zabrze - Holding

Spółka Mostostal Zabrze - Holding (MOSTALZAB) miała 10,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 11,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 16,34 mln zł wobec 13,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 272,74 mln zł wobec 226,78 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka MOSTALZAB miała 36,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 34,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 730,07 mln zł wobec 587,67 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka MOSTALZAB miała 19,58 mln zł zysku netto wobec 12,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Handlowy

Analitycy Domu Inwestycyjny BRE Banku podtrzymali rekomendację dla Banku Handlowego na poziomie "trzymaj" oraz podwyższyli cenę docelową do 67,8 zł z 59,5 zł. W dniu wydania rekomendacji akcje HANDLOWY kosztowały 67,8 zł.

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podwyższyli rekomendację dla Banku Handlowego do "kupuj" z "trzymaj" oraz podwyższyli cenę docelową do 72,2 zł z 64,2 zł. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 63,9 zł.