Do dotychczasowych sukcesów zaliczył m.in. ułatwienia dla przedsiębiorców, wypracowanie pakietu antykryzysowego na forum Komisji Trójstronnej, której przewodniczy, oraz "bezpieczną" politykę energetyczną, w tym porozumienie z Rosjanami w sprawie dodatkowych dostaw gazu.

"Na najbliższe lata będziemy się w Ministerstwie Gospodarki koncentrowali na sześciu kluczowych obszarach aktywności, aby w Polsce tworzyć najlepsze w Europie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej" - powiedział PAP Pawlak. Tych sześć priorytetów to: konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, lepsze regulacje, partnerstwo dla rozwoju, sprawne instytucje, "umiędzynarodowienie" gospodarki oraz bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne.

Wicepremier dodał, że takie priorytety zakłada strategia "kierunkowa", którą Ministerstwo Gospodarki przyjęło w 2007 roku i na podstawie której pracowało przez ostatnie dwa lata.

"Przykładem jest tu ustawa o wspieraniu innowacyjności, umożliwiająca tworzenie centrów badawczo-rozwojowych, po drugie - lepsze regulacje" - wyliczył. Jako przykład ulepszania prawa przez jego resort Pawlak wymienił pakiet dla przedsiębiorczości, który - jego zdaniem - ułatwia zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Na jego podstawie wprowadzono m.in. "jedno okienko", gdzie przedsiębiorcy - w jednym miejscu - rejestrują działalność oraz upadłość konsumencką, umożliwiającą postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych.

"Po trzecie, partnerstwo dla rozwoju, a więc współpraca z partnerami społecznymi, szczególnie w Komisji Trójstronnej. Tu warte podkreślenia są rozwiązania pakietu antykryzysowego, uzgodnionego przez pracodawców i związki zawodowe, a potem wprowadzonego przez różne instytucje rządowe" - podkreślił Pawlak.

Pakiet antykryzysowy został wypracowany przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, a rząd przyjął go w czerwcu. Przewiduje on m.in. dopłaty do wynagrodzeń pracowników objętych postojem ekonomicznym w firmach, których obroty spadły na skutek kryzysu.