W piątek wyniki opublikowały cztery banki: Getin Holding, grupujący spółki finansowe należące do Leszka Czarneckiego (m.in. Noble Bank, Getin Bank, Open Finance, TU Europa), Kredyt Bank, a także BNP Fortis i Raiffeisen Bank Polska. Wspólnym mianownikiem dla wyników czterech banków były wyraźnie większe rezerwy na kredyty zagrożone – efekt kryzysu gospodarczego i większych problemów Polaków ze spłatą kredytów. Getin utworzył 178 mln zł rezerw, czyli o 10 mln więcej niż kwartał wcześniej. Wyższe rezerwy utworzone były na pożyczki udzielone w ubiegłym roku, głównie gotówkowe. Udzielanie tego typu produktów bank ograniczył w III kwartale o 45 proc. (sprzedaż spadła do 270 mln zł).

Sektor consumer finance dał się we znaki także Kredyt Bankowi, który utworzył 156,37 mln zł rezerw, z czego ponad 106 mln zł na pożyczki konsumenckie. Suma utworzonych rezerw była wyższa niż w I i II kwartale łącznie, kiedy to bank utworzył odpowiednio 37 i 89 mln zł odpisów. Zdaniem prezesa Macieja Bardana, w IV kwartale rezerwy będą także wysokie. Ale bank wypracuje zysk w 2009 roku – zapewniali jego przedstawiciele. W III kwartale zarobił 10 mln zł, choć analitycy spodziewali dwukrotnie lepszego wyniku. Był to jeden z niewielu przypadków, kiedy rezultaty banku za III kwartał rozczarowały analityków. Wysokie odpisy na rezerwy były przyczyną straty BNP Fortis Banku w III kwartale, która wyniosła 43 mln zł. Natomiast Raiffeisen Bank utworzył w ciągu trzech kwartałów rezerwy o wartości 192 mln zł, a zysk austriackiego banku po trzech kwartałach wyniósł 88,1 mln zł.

Getin poinformował także, że sfinalizuje fuzję prawną Noble Banku z Getin Bankiem w styczniu. Połączony bank stawia na kredyty. – W 2010 roku chcemy wrócić na rynek kredytów konsumenckich, najpierw samochodowych, potem hipotecznych, a także kredytów dla mikrofirm i gotówkowych – mówi Krzysztof Rosiński, prezes Getin Holding. Getin poprawił stosunek pożyczek do depozytów, który wynosi obecnie 88,1 proc. wobec 105,6 proc. na koniec września 2008 r., co ułatwia mu prowadzenie akcji kredytowej.