Skonsolidowane przychody wyniosły 4770,34 mln zł wobec 4219,79 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 2521,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1407,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 15870,43 mln zł wobec 14908,99 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 1033,14 mln zł zysku netto wobec 503,51 mln zł zysku rok wcześniej.