Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1332,32 mln zł wobec 1592,90 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 701,30 mln zł wobec 605,49 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 570,5 mln zł zysku.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 1789,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2752,49 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 1852,02 mln zł zysku netto wobec 2681,46 mln zł zysku rok wcześniej.