Według szacunków Capgemini światowy popyt na energię elektryczną zmniejszy się w 2009 roku o 3,5 proc., a na gaz - o 9 proc. "W pierwszym półroczu 2009 roku zużycie energii elektrycznej głównych krajów europejskich spadło o 5 proc., a zużycie gazu - o 9 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2008 roku" - głosi dokument. Wiąże to zjawisko z kryzysem gospodarczym, a szczególnie z obniżeniem aktywności przemysłu.

Kierująca badaniem Colette Lewiner wskazała, że firmy dostarczające energię zostały dotknięte kryzysem gospodarczym bardziej niż się spodziewano. Wielkie grupy energetyczne zmagają się z długami lub obniżoną rentownością. Agencja AFP zauważa, że zadłużenie francuskiego przedsiębiorstwa EDF zwiększyło się dwukrotnie w ciągu półtora roku i sięgnęło po koniec czerwca tego roku 36,8 mld euro.