W porozumieniu Tajwan i Chiny zobowiązały się poszerzyć zakres i wzajemny dostęp do banków, firm ubezpieczeniowych i domów maklerskich działających na terenie obydwu państw. Liberalizacja w przepływie usług finansowych wiąże się z dużymi korzyściami zarówno dla Chin, jak i Tajwanu. Dla tajwańskich banków oznacza ona bowiem, nowe możliwości rozwoju i ekspansji w Państwie Środka, natomiast dla Chin jest to okazja do zacieśnienia relacji z państwem, które rząd w Pekinie wciąż uważa za część swojego terytorium.

Według ekonomistów podpisana dzisiaj umowa może być dobrym fundamentem do dalszego pogłębiania relacji gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami. Następna runda rozmów negocjacyjnych dotycząca dalszej współpracy odbędzie się w II połowie grudnia br. w Tajwanie. Być może podczas tego spotkania strony podejmą decyzje o ustanowieniu wspólnego rynku.