Rok temu wskaźnik Pengab wynosił 24,2 pkt. Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł w listopadzie br. 17,9 pkt i był wyższy o 2,6 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 5,5 pkt do 36,9 pkt.

"Poprawę odnotowano na wszystkich badanych rynkach depozytowych w szczególności w zakresie depozytów złotowych terminowych. Zauważalne jest jednak osłabienie depozytowej aktywności klientów indywidualnych, ożywienie odnotowano natomiast wśród przedsiębiorstw. Oczekuje się nadchodzącego zdecydowanego ożywienia na rynku depozytów złotowych, zarówno bieżących jak i terminowych. Przewiduje się spadek koniunktury na rynku lokat dewizowych " - głosi raport.

"Nastąpiło ogólne osłabienie akcji kredytowej we wszystkich badanych kategoriach kredytów z wyjątkiem kredytów dewizowych. Oczekuje się poprawy na wszystkich rynkach kredytowych, a w szczególności w zakresie kredytów dewizowych" - czytamy dalej w komunikacie. "Odnotowano wzrost zainteresowania akcjami oraz polisami ubezpieczeń na życie, przewiduje się utrzymanie kierunku wzrostowego" - podano także. Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 6 a 13 listopada. W telefonicznym badaniu wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.