Stanowiska fiskusa i sądów administracyjnych w sprawie ulgi mieszkaniowej są rozbieżne. Ostatnio zapadły korzystne wyroki dla podatników, którzy przed 1 stycznia 2007 r. kupili mieszkanie, a następnie pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania (sprzedaż przed upływem pięciu lat) przeznaczyli na zakup kolejnego mieszkania, tyle że w innym kraju Unii Europejskiej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że podatnik może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, mimo że przepisy ustawy o PIT, obowiązujące do końca 2006 r., pozwalały skorzystać ze zwolnienia jedynie tym, którzy przeznaczyli środki na inne cele mieszkaniowe w Polsce. Organy podatkowe, powołując się na te same przepisy ustawy o PIT, nie zezwalają na zwolnienie. W konsekwencji w razie sporu z fiskusem podatnikom pozostaje droga sądowa. Fiskus zapomina, że podobne sprawy były już rozstrzygane przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

ETS w wyroku przeciw Portugalii uznał, że prawo krajowe, uzależniając zwolnienie podatkowe od reinwestowania uzyskanych ze zbycia nieruchomości środków w nabycie innej nieruchomości tylko w danym kraju, narusza zasady prawa wspólnotowego.

Więcej: Sądy pozwalają korzystać z ulgi mieszkaniowej