Jedną z wielu inicjatyw proponowanych przez Pekin jest zalesienie obszaru Wyżyny Ordos w północnej części kraju, należącej do pustyni Gobi. Pomysł ten to fragment ogólnokrajowego projektu, który głosi, iż Chiny powinny wziąć odpowiedzialność za swoją dotychczasową działalność i spróbować upowszechnić bardziej ucywilizowany, czyli proekologiczny sposób życia wśród swoich obywateli. Także inne prowincje państwa silnie angażują się w nową politykę rządu, w jednej z nich o nazwie Gansu lokalny rząd zbudował elektrownię wiatrową o mocy równej 20 elektrowniom jądrowym. W innym stanie Zhejiang, masowo instaluje się baterie słoneczne na dachach zabudowań mieszkalnych. W Pekinie natomiast zakazano jazdy motorami po centrum miasta, a obywatelom kazano przesiąść się na rowery elektryczne.

W dążeniach Chińczyków do poprawienia stanu jakości zamieszkiwanych przez nich terenów, pomagają także często inwestorzy zagraniczni. Przykładowo, General Electrics zobowiązał się do ograniczenia ilości ścieków wyrzucanych ze swoich fabryk bezpośrednio do Żółtej Rzeki.

Ważnym punktem w działaniach rządu jest zwiększenie ilości energii wytwarzanej z alternatywnych źródeł. Chiny znajdują się bowiem pod dużą presją międzynarodowej społeczności oraz globalnych organizacji, które chcą znacznego ograniczenia ilości energii produkowanej dzięki konwencjonalnym metodom, takim jak spalanie węgla kamiennego.

Cel jaki Państwo Środka postawiło przed sobą to dostarczanie 15 proc. energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł energii w 2020 roku. Jednym z kroków podjętych do jego realizacji jest budowa największej na świecie farmy wiatrowej. Koszt inwestycji szacowany jest na 17,6 miliarda dolarów, a planowany rok ukończenia budowy to 2020. Jej pomoc ma być 20 razy większa od obecnie największej na świecie elektrowni wiatrowej, zlokalizowanej w Teksasie i wynieść ok. 20 gigawatów. 

Jak dotąd działania podjęte przez Chińską Republikę Ludową, nie tylko doprowadzają do redukcji zanieczyszczeń państwa, lecz także zwiększają świadomość jego obywateli, jak ważne jest czyste środowisko naturalne w prawidłowym rozwoju człowieka.