Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w październiku 2009 roku nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym spadło o 2,4 proc. i wyniosło 5267,4 tys. osób, podał GUS.

Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w październiku wzrosło średnio o 2,2 proc. w ujęciu rocznym. Rozbieżności w prognozach były znaczne, a oczekiwania wahały się od 1,1 proc. do 3,1 proc. przy średniej na poziomie 2,24 proc. Średnia oczekiwań jedenastki ekonomistów co do zmiany poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach wyniosła -2,6 proc. (oczekiwania: -2,5 proc. do -2,7 proc.).