Cinema City

Spółka Cinema City International (CCIINT) miała 5,07 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 4,02 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,55 mln euro wobec 5,35 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 50,69 mln euro wobec 47,51 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka CCIINT miała 18,92 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 14,66 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 156,01 mln euro wobec 137,76 mln euro. (ISB)

PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE-PDA) podpisała z Electricite de France (EdF) memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie energii jądrowej. Memorandum przewiduje przeprowadzenie prac studialnych w zakresie:
-wykonalności rozwoju reaktorów jądrowych w technologii EPR (Evolutionary Power Reactor konstrukcji firmy Areva) w Polsce;
-wykonalności budowy pierwszego bloku EPR w Polsce do roku 2020.

MNI i PPWK

Spółki MNI i PPWK, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zawarły umowę w ramach której pierwsza firma przekaże drugiej MNI Premium z zamian za akcje. W wyniku porozumienia MNI, które obecnie kontroluje ponad 19 proc. udziałów w PPWK, stanie się jego akcjonariuszem większościowych.

Bioton

Spółka biotechnologiczna Bioton podpisała list intencyjny z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma w sprawie nabycia przez Polpharmę antybiotykowej części Biotonu oraz jego włoskich spółek zależnych. Oba podmioty zakładają możliwość połączenia.

Silvano Fashion Group

Estoński producent bielizny i odzieży damskiej AS Silvano Fashion Group zawarł umowę sprzedaży 100% udziałów w UAB Linret LT, litewskiej spółce zależnej zajmującej się handlem detalicznym i prowadzącej 14 sklepów. Zamknięcie transakcji nastąpi w listopadzie.

Asseco Poland

Analitycy Erste Group podnieśli rekomendację dla spółki informatycznej Asseco Poland (ASSECOPOL) z "akumuluj" do "kupuj" i cenę docelową dla jednej akcji do 73,8 zł z 72,1 zł poprzednio. W rekomendacji przyjęto cenę na poziomie 55,70 zł za akcję.

Ambra

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Ambra zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 2,52 mln zł z zysku za rok obrotowy trwający 2008/2009. Wypłata przypadająca na jedną akcję Ambra wyniesie 0,10 zł. Dzień ustalenia praw do dywidendy został ustalony na 29.01.2010, a dzień wypłaty dywidendy na 12.02.2010 r.