Informacja o możliwym przejęciu Biotonu (BIOTON) przez Polpharmę wystrzeliła notowania spółki z 24 do 27 groszy. Na koniec dnia wróciły do poziomu 24 groszy.

To już drugie podejście Jerzego Staraka, do którego należy Polpharma, do Biotonu kontrolowanego przez Ryszarda Krauzego. Jednak tym razem, w opinii analityków giełdowych, mariaż może dojść do skutku.

List intencyjny, obok możliwości fuzji obu firm, przewiduje również możliwość przejęcia przez Polpharmę antybiotykowej części Biotonu oraz jego włoskich spółek zależnych zajmujących się produkcją leków.

– Połączenie portfela obu spółek pozwoli uzupełnić portfolio produkującej głównie zamienniki leków oryginalnych Polpharmy o farmaceutyki innowacyjne – uważa Andrzej Kraska z IMS Health.

Marcin Kuszyk, analityk BM DnB Nord, stwierdza, że sprzedaż działu antybiotyków i włoskich spółek wpisuje się w najnowszą strategię Biotonu.

– To pozwoli spółce uregulować należności wobec banków i skupić się na podstawowej działalności, czyli na produkcji insulin – mówi Marcin Kuszyk.

– Skala korzyści dla udziałowców Biotonu – jeśli strony uzgodnią fuzję – będzie zależeć od poziomu parytetu wymiany akcji. Trudno go określić, dopóki nie zostaną ujawnione pełne informacje finansowe o Polpharmie – mówi Paweł Burzyński z DM BZ WBK.

Dodaje, że parytet będzie korzystny dla Biotonu.

Analitycy zwracają uwagę, że na połączeniu bardziej może zależeć Biotonowi, który z powodu słabych wyników ma praktycznie zamkniętą drogę do kredytów. W III kwartale spółka miała 10,89 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 18,86 mln zł straty rok wcześniej. Strata brutto na działalności operacyjnej wyniosła 6,21 mln zł wobec 4,39 mln zł straty rok wcześniej. W ostatnich 12 miesiącach (do września 2009 r.) Bioton zanotował spadek sprzedaży leków o 2,8 proc., głównie przez spadek sprzedaży antybiotyków. Na koniec września 2009 r. Bioton osiągnął z tego tytułu 35 mln zł przychodów. O kilka procent urosła sprzedaż insulin.

List intencyjny to powrót do zerwanych w styczniu rozmów między Jerzym Starakiem (i spółką Windstorm Trading & Investments) a Ryszardem Krauze. Porozumienie biznesmeni ogłosili już pod koniec sierpnia 2008 r. W połowie grudnia ma być plan połączenia obu firm.