Spółki chcą zbadać możliwości wspólnej budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej i zdolności rozwoju reaktorów w technologii EPR (najnowszej stosowanej w świecie).

Bez faworyzowania EDF

PGE zapewnia, że porozumienie nie oznacza, że kooperacja z EDF ma priorytet przed innymi koncernami. – Podpisane memorandum nie świadczy, że EDF jest faworyzowany. Po prostu z tą firmą podpisaliśmy porozumienie w pierwszej kolejności, a wkrótce zawrzemy takie porozumienia z innymi firmami mającymi doświadczenie w energetyce jądrowej – mówi Jacek Strzałkowski, rzecznik PGE.

Jednak od czasu szczytu klimatyczno-energetycznego z końca 2008 roku, na którym Francja poparła Polskę w sprawie przydziału elektrowniom darmowych uprawnień do emisji CO2 po 2012 roku, to właśnie EDF uchodzi za głównego kandydata do partnerowania PGE w spółce, którą polska grupa zamierza powołać do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Zawarte porozumienie nie zawiera klauzuli wyłączności w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. PGE może podobnych porozumień podpisać kilka, bo interesujące grupę reaktory tzw. trzeciej generacji produkują też na przykład firmy amerykańskie – Westinghouse i General Electric.

Wybór partnera w 2010 roku

Wyniki prac zespołów roboczych, które powstaną wskutek porozumień, mają stanowić podstawę wyboru przez PGE partnera do budowy elektrowni. – Przewidujemy, że wybór partnera lub partnerów do budowy elektrowni jądrowej nastąpi do końca przyszłego roku – mówi Jacek Strzałkowski.

PGE ma w planach budowę dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy ok. 3000 MW każda. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prac oddanie do użytku pierwszego bloku mogłoby nastąpić do końca 2020 roku, a następnych bloków co dwa lub trzy lata. Wstępnie koszty inwestycji PGE szacowała dotychczas na 3 mld euro za każde 1000 MW. Grupa zakładała, że projektowane elektrownie będą wytwarzały rocznie około 47 TWh energii rocznie, co odpowiada około 1/3 prądu wyprodukowanego w Polsce w 2008 roku. 9 mld euro ma kosztować wybudowanie jednej elektrowni atomowej w Polsce