Cyfrowy Polsat

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku podtrzymali swoją rekomendację "trzymaj" dla Cyfrowego Polsatu (CYFRPLSAT) i podnieśli cenę docelową dla jednej akcji do 14,90 zł wobec 14,80 zł wcześniej, wynika z raportu datowanego na 12 listopada i odtajnionego w środę. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Cyfrowego Polsatu płacono 14,19 zł

Kopex

Kopex, producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego sprzedał wszystkie akcje nowej emisji serii C po cenie emisyjnej 23,50 zł. Łącznie wartość emisji wyniosła 157,45 mln zł.

CEDC

Central European Distribution Corporation informuje, że w związku z ofertą publiczną 10.250.000 akcji zwykłych CEDC ustaliła cenę na poziomie 31 USD za jedną akcję zwykłą. Ponadto, spółka CEDC przyznała subemitentom opcję ewentualnego zakupu dodatkowych 1.025.000 akcji na okres 25 dni. Realizacja transakcji przewidziana jest w dniu 24 listopada 2009 r. lub w zbliżonym terminie.

ZA Tarnów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Azotowe Tarnów (AZOTYTARNOW) ma zdecydować 15 grudnia o nabyciu 100% udziałów w niemieckiej spółce Unylon Polymers GmbH oraz sprzedaży licencji do Indii. Celem nabycia spółki Unylon Polymers GmbH przez AZOTYTARNOW jest realizacja jednego z celów zawartych w prospekcie emisyjnym tarnowskiej spółki w zakresie zwiększenia zdolności produkcyjnych PA6. Unylon Polymers jest jednym z wiodących niezintegrowanych producentów Poliamidu 6 (PA6) w Europie. Spółka Unylon Polymers GmbH posiada 5 linii polimeryzacyjnych o zdolności produkcyjnej do 47 tys. ton PA6/rok.

ZA Puławy

Akcjonariusze spółki Zakłady Azotowe Puławy (PULAWY), zdecydują na walnym zgromadzeniu 16 grudnia o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2008/09 w wysokości 2,55 zł na akcję. Dzień prawa dywidendy ustalono na 17 lutego 2010 r., a dzień wypłaty dywidendy na 17 lutego 2010 r.

Agora

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli rekomendację dla spółki Agora do "kupuj" z "trzymaj' oraz podtrzymali cenę docelową na poziomie 23,6 zł, wynika z raportu z 11 listopada odtajnionego w czwartek. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 19,7 zł.

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) podpisał z PKO Bankiem Polskim (PKOBP) umowę ramową o linię gwarancyjną na łączną wartość 200 mln zł. W ramach tej linii będą wystawiane gwarancje bankowe wadialne i kontraktowe, w tym akredytywy stand-by z terminem ważności do 10 lat w obrocie krajowym i zagranicznym. Zgodnie z umową do 20 proc. łącznej jej wartości mogą być wystawianie gwarancje na rzecz podmiotów zależnych Polimexu.