Wiceminister wyjaśnił, że do końca tego tygodnia zarządy Ciechu oraz Zakładów Azotowych Tarnów i Kędzierzyn prezentują inwestorom sytuację finansową oraz strategię tych spółek. Podkreślił, że inwestorzy są zainteresowani planami inwestycyjnymi firm z pierwszej grupy chemicznej.

"W listopadzie określimy termin składania ofert wiążących przez inwestorów, który przewidujemy na grudzień. Być może do końca roku uda nam się wyłonić najlepszą ofertę" - powiedział wiceminister.

"Finalizacja procesu będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Trzeba będzie uzyskać zgodę, przynajmniej UOKiK. UOKiK ma dwa miesiące na wydanie decyzji. Nawet zakładając, że będzie szybciej, to jeszcze pozostaje kwestia negocjacji umowy, kwestia rozmów z organizacjami społecznymi. Wszystko odbędzie się w pierwszym kwartale" - powiedział dziennikarzom Leszkiewicz.

Nafta Polska w imieniu Skarbu Państwa sprzedaje akcje pierwszej grupy chemicznej, w skład której wchodzą: Ciech, Zakłady Azotowe Tarnów i Kędzierzyn.

Do kolejnego etapu prywatyzacji pierwszej grupy chemicznej zostało dopuszczonych sześć podmiotów: amerykański fundusz inwestycyjny private equity Bain Capital Ltd; konsorcjum, w skład którego wchodzi brytyjski fundusz inwestycyjny Cinven Ltd oraz międzynarodowa firma doradcza Kolaja & Partners sp. z o.o.; prywatny fundusz NQI (National Qatar Industries Company), specjalizujący się w inwestycjach naftowych, gazowych i petrochemicznych; niemiecka grupa kapitałowa PCC SE; litewska firma UAB Achema Group oraz grupa kapitałowa I Fundusz Mistral SA.

Preferowanym przez Skarb Państwa wariantem jest sprzedaż wszystkich tych trzech spółek jednemu inwestorowi. Resort skarbu nie wyklucza jednak możliwości sprzedania tych firm oddzielnie.

Należąca do Skarbu Państwa Nafta Polska została upoważniona do zbycia 36,68 proc. kapitału zakładowego SP w spółce Ciech S.A. Spółka zaprosiła też do negocjacji oferentów chętnych na zakup łącznych udziałów SP i Nafty Polskiej w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (52,56 proc.) oraz w Zakładach Azotowych Kędzierzyn-Koźle, ZAK S.A. (86,28 proc.). Dzięki sprzedaży kontrolowanych przez siebie akcji tych trzech zakładów resort skarbu chce doprowadzić do ich konsolidacji.