Prace nad narodową pożyczką rozpoczęły się z inicjatywy francuskiego szefa państwa latem bieżącego roku. Zdaniem prezydenta, zaciągnięcie przez państwo kredytu na rynku wewnętrznym pozwoli na sfinansowanie "priorytetów narodowych" kluczowych dla "przyszłości Francji". Zwolennicy pożyczki uważają, że jest to lepszy niż podniesienie podatków sposób finansowania publicznych inwestycji, natomiast zdaniem przeciwników pogłębi i tak wysoki deficyt budżetowy.

W czwartek szefowie powołanej przez prezydenta komisji ds. pożyczki - byli premierzy Michel Rocard i Alain Juppe - wręczyli Sarkozy'emu raport z konkluzjami w tej sprawie. Raport ten ustala limit zapożyczenia się przez państwo na 35 miliardów euro, zaznaczając, że łącznie z dodatkowymi prywatnymi środkami wszystkie inwestycje będą kosztować łącznie ponad 60 miliardów euro.

Komisja Rocard-Juppe proponuje 7 priorytetowych dziedzin, na których sfinansowanie ma być przeznaczona pożyczka. Największe środki - 16 mld euro - mają być zainwestowane w badania naukowe, szkolnictwo wyższe i innowacje. Oprócz tego pożyczka wesprze kwotami od 2 do 4,5 miliarda kilka innych sektorów, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego, prace nad budową ekologicznych "miast jutra", przygotowanie "pojazdów przyszłości" czy udoskonalenie technologii wytwarzania "czystej" energii, m.in. w elektrowniach jądrowych.

Zaproponowana przez komisję Rocard-Juppe kwota pożyczki jest dużo niższa od wcześniej podawanej w mediach, gdzie spekulowano nawet o sumie 100 mld euro. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom prezydenta Sarkozy'ego, autorzy raportu nie chcą sięgać bezpośrednio do portfeli zwykłych Francuzów. Zamiast tego proponują, by wszystkie pieniądze państwo pożyczyło od francuskich przedsiębiorstw.

Ostateczną decyzję o kwocie i sposobie przeprowadzenia wielkiej pożyczki ma podjąć na początku grudnia prezydent Sarkozy. Pałac Elizejski poinformował w czwartek, że przed decyzją w tej sprawie szef państwa skonsultuje się ze związkami zawodowymi i pracodawcami, a premier Francois Fillon - z głównymi partiami politycznymi.