Grabarczyk podczas panelu "Przyspieszenie budowy dróg i autostrad", zorganizowanego z okazji dwulecia rządu, podkreślił, że od połowy listopada 2007 r. do listopada br. podpisano umowy na budowę 1264 km dróg, z czego 601 km to autostrady. Oddano zaś 500 km dróg, w tym 166 km autostrad oraz 334 km dróg ekspresowych, obwodnic i dróg po przebudowie.

Obecnie w budowie lub przebudowie jest 777 km dróg krajowych, w tym 317 km autostrad, 265 km dróg ekspresowych oraz 109 km obwodnic.

W ocenie ministra podstawową barierą modernizacji polskiej infrastruktury był przez lata brak środków finansowych. "Dziś tej bariery już nie ma. W 1990 r. na inwestycje w infrastrukturę rząd wydał 300 mln zł. W ubiegłym roku wydaliśmy na drogi prawie 14 mld zł, a w tym roku chcemy się zbliżyć do 20 mld zł" - wyjaśnił szef resortu infrastruktury.

Zdaniem Grabarczyka do przyspieszenia tempa inwestycji drogowych przyczyniły się powstałe w jego resorcie projekty ustaw i nowelizacji ustaw, m.in. prawo zamówień publicznych, prawo drogowe, specustawa drogowa. "Dopiero po przyjęciu przez parlament zmian w tych ustawach, mogliśmy uzyskać gwarancje, że przygotowywane raporty i decyzje środowiskowe nie będą kwestionowana przez Unię Europejską. A to była gwarancja dostępu do kilkudziesięciu miliardów, które chcieliśmy z UE przeznaczyć na polskie drogi" - powiedział Grabarczyk.

"Do tej pory pozyskaliśmy ze środków unijnych 1 mld zł, złożyliśmy wnioski o kolejne 2 mld 700 mln zł. Znaleźliśmy też nowy sposób finansowania w postaci Krajowego Funduszu Drogowego, na rzecz którego Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadza emisje obligacji" - podkreślił minister.

Uczestniczący w panelu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak podkreślił, że w październiku ub.r. rząd przyjął Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Zaznaczył, że co roku na ten cel rząd przeznacza 1 mld zł, drugie tyle wydają samorządy. "Dzięki tym działaniom zostanie zmodernizowanych ponad 2,7 tys. km dróg lokalnych" - zaznaczył.

Minister infrastruktury został pozytywnie oceniony przez panelistów za przygotowanie i doprowadzenie do uchwalenia m.in. specustawy drogowej, zmianę prawa zamówień publicznych, a także zmiany kadrowe przeprowadzone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. "W ciągu tych dwóch lat znacząco poprawiła się praca w GDDKiA, a to bardzo usprawniło proces budowy dróg" - powiedział Maciej Grelowski z Business Centre Club.