GUS potwierdza te dane. Wynika z nich, iż duże przedsiębiorstwa zainwestowały w 2007 r. 16 mld w innowacje, a MŚP – 3 mld. Alokacja środków UE zakłada przeznaczenie średnio 65% budżetu PO IG na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Jak zatem wykorzystać te fundusze, co oferuje POIG?

Strategie innowacji

Obecnie rynek wymaga od przedsiębiorców strategicznej orientacji na innowacje. Celem takiej strategii powinna być systematyczna analiza możliwości do wprowadzania ulepszeń w różnorodnych dziedzinach, a następnie przemyślane i zorganizowane realizowanie zmian. Sukces we wdrażaniu strategii innowacyjności zapewnia niewątpliwie umiejętność do wykorzystywania w praktyce nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków, a także wyników badań naukowych. Niezwykle istotne jest przy tym zastrzeżenie pomysłu, zanim zostanie on wprowadzony w życie. Wyłączność prawa do korzystania ze stworzonej technologii, nowo opracowanego designu czy też rozwiązań konstrukcyjnych mają decydujący wpływ na przyszłą wartość i pozycję rynkową nowoczesnego przedsiębiorstwa oraz perspektywy jego rozwoju.

Na wszystkich etapach realizowania strategii innowacyjności przedsiębiorcy mogą wspierać się dotacjami z funduszy europejskich. PO IG przewiduje pomoc dla firm zarówno na etapie współpracy kooperacyjnej z innymi podmiotami na rynku w celu rozwoju potencjału innowatorskiego, na etapie koncepcyjnym w tworzeniu nowych rozwiązań, produktów i usług, jak i w fazie wdrażania nowego pomysłu oraz zastrzeżenia innowacyjnego rozwiązania.

Ochrona własności intelektualnej 

Myślenie o innowacjach nie ogranicza się do rozwoju i wdrażania nowych produktów. W realizacji strategii innowacyjności niezwykle istotna jest ochrona własności intelektualnej, zastrzeżenie wyłączności praw do nowych pomysłów, wynalazków, wzorów użytkowych czy przemysłowych, wzorów nowych opakowań, nazw produktów, rozwiązań konstrukcyjnych, design. Są to najcenniejsze aktywa nowoczesnej firmy. Wartości te budują rynkową tożsamość przedsiębiorstwa i wpływają na tworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku. Z tego względu twórcy nowych rozwiązań technicznych i projektowych powinni korzystać z szerokich możliwości zabezpieczenia praw wyłącznych, jakie zapewnia system ochrony własności przemysłowej w Polsce.