– Jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy w grudniu sprzedawać bonów. Ono graniczy z pewnością, ale ostatecznie zostanie potwierdzone przy ogłaszaniu planu podaży papierów skarbowych na grudzień – mówi Dziennikowi Gazecie Prawnej Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego Ministerstwa Finansów.

Ten plan zostanie opublikowany najprawdopodobniej za tydzień.

Dyrektor Marczak dodaje, że brak podaży bonów w listopadzie spowodował, że spadło zadłużenie budżetu w tych papierach, gdyż MF wykupiło bony za 3,8 mld zł.

– Ta kwota może być nawet większa, bo organizujemy przecież przetarg odkupu, na którym przed terminem chcemy wykupić bony zapadające w grudniu – mówi Piotr Marczak.

MF dziś przedstawi do odkupu bony o łącznej wartości ponad 5,2 mld zł.

Jednak banki mogą nie być zainteresowane wcześniejszą odsprzedażą bonów, bo mają nadmiar gotówki. Na piątkowym przetargu NBP w ramach operacji otwartego rynku sprzedał tygodniowe bony pieniężne za 47 mld zł. Tydzień wcześniej było to 55,5 mld zł.

Ale według szefa Departamentu Długu Publicznego MF dzisiejszy przetarg odkupu nie jest skazany na porażkę.

– Obecna nadpłynność sektora bankowego stanowi ograniczenie dla operacji odkupu bonów, ale jej nie wyklucza. Widzimy możliwość kompromisu pomiędzy naszymi planami i oczekiwaniami rynku – mówi Piotr Marczak.